De onrepresentatieve representatie-democratie

Door Thijs_O op vrijdag 2 april 2010 01:30 - Reacties (18)
Categorie: Algemeen, Views: 5.202

”Nederland is een constitutionele parlementaire monarchie, een staatsvorm waarbij de macht gedeeld wordt door de koning(in), de ministers en het parlement, al is de invloed van eerstgenoemde beperkt.
Een constitutionele parlementaire democratie dus. Beatrix knipt lintjes, Balkenende regeert met ’t handjevol ministers en ’t parlement helpt bij de wetgeving en controleert de regering (met het kabinet en dus de coalitie van regerende partijen) op het juist uitvoeren van hun werk. Tegelijk zijn we ook een representatie democratie. Dat betekent dat niet alle burgers participeren in beleidsvorming maar we kiezen daarvoor volksvertegenwoordigers: het Parlement, bestaande uit Eerste en Tweede Kamer. Oftewel: wij stemmen op Femke, Geert en Jan-Peter zodat zij onze wensen en belangen in beleid kunnen omzetten.

Nu is een gezelschap bestaande uit maar liefst 20 ‘Commissies’ of ‘Onderzoeksraden’ naar voren gekomen met vervelend nieuws. Nederland komt geld tekort, en flink ook. De overheid moet bezuinigen. Het past een beetje in de sfeer van de economische depressie, crisis enzovoort waar we al sinds 2008 mee zeulen en de meeste mensen zullen het nieuwsbericht dan ook aan zich voorbij laten gaan, ondanks het feit dat het ‘deze keer’ om heel veel geld gaat. Er is echter een klein detail: de verkiezingen komen eraan!

De onderzoekscommissies kwamen namelijk ook met een hele reeks mogelijke bezuinigingspunten voor de diversiteit aan collectieve uitgaven van de overheid ťn men gaf aan hoeveel geld bespaard kan worden. Kortom: perfect materiaal voor de partijprogramma’s van alle politieke spelers bij de aankomende verkiezingen. Die kunnen hun standpunten nu staven met cijfermateriaal dat aantoont hoe effectief de door hen beoogde bezuinigingen kunnen zijn. In theorie betekent dit dat het voor de kiezer veel duidelijker wordt waat hij voor moet stemmen, in plaats van abstract geklets kan direct zien wat zijn partij wil en wat het effect daarvan is. En die duidelijkheid is precies wat de burger wil. Iedereen blij.

Helaas is er een klein probleempje. Onze representatie-democratie is niet representatief. Dat wil zeggen: de volksvertegenwoordiging en diens handelen is geen goede afspiegeling van het volk en diens handelen. Dat zit hem in een simpel punt: politici – de gekozene - zijn hoogopgeleid (naast meestal ‘autochtoon’ en ‘man’), de kiezer is dat dikwijls niet. Dat is een messteek voor onze democratie: de politici kunnen nooit de meest optimale beslissingen nemen of idealen nastreven maar moeten een tastbaar, toegankelijk en voor iedereen begrijpelijk partijprogramma hebben. Dat doet de PVV erg sterk, een populistische partij: men kiest standpunten die de meerderheid van de bevolking zal steunen en vergaart zo een grote aanhang.

Het huidige begrotingstekort en de zojuist voorgestelde bezuinigingen, die een van de grootste peilers van deze verkiezingen zullen vormen, tonen dit democratie-dilemma op pijnlijke wijze aan. Ik neem twee voorgestelde bezuinigingen als voorbeeld om aan te tonen waar m.i. de zwakte van ons systeem in zit:

Voorstel 1, categorie ‘Openbaar bestuur: “Provincies en waterschappen opheffen, alleen grote gemeenten”
Geraamde besparing: 1.8 miljard Euro
Analyse: Het idee is dat de bestuurlijke provincies worden opgeheft, dus de provinciale staten en de bijbehorende verkiezingen. Gemeenten zullen groter worden (richting stedelijke agglomeraties) en de waterschappen zullen er een onderdeel van gaan worden.
Perspectief politicus: De bestuurlijke provincies zijn ouderwets, de opkomst bij het stemmen is relatief laag en de burger voelt zich nauwelijks betrokken met de vorming van bijvoorbeeld de provinciale staten. Het stamt uit een tijd waarin communicatie langzamer verliep en er meer behoefte was aan autonomie, ook omdat de provincies vroeger onafhankelijke staten waren. Nu is het een onnodige toevoeging van het ambtenarenapparaat. Grotere gemeentes nemen deels de functie over en door waterschappen met gemeenten te combineren kan men nu bestuurlijke regio’s definiŽren met een eigen kern en periferie, markt en afzet en zo gerichter beleid vormen, met een kleiner ambtenarenapparaat en dus minder onkosten.
Perspectief burger: ‘Men kan niet zomaar de provincies afschaffen’. De doorsnee burger (die niet per definitie hoog opgeleid is) zal moeilijk snappen dat de bestuurlijke provincie niet hetzelfde is als ‘Drenthe’. Hoewel het niet de bedoeling is om de unieke identiteit van de verschillende provincies omver te schoppen, zal de burger een dergelijke bezuiniging wel zo opvatten. Hetzelfde voor de gemeente: men zal een angst ontwikkelen dat de lokale identiteit verloren gaat en er geen ruimte meer is voor de individuele burger en dat alles van ‘hogerop’ geregeld moet worden. Al met al zal de burger zich moeilijk kunnen identificeren met deze bezuiniging omdat het vrij abstract is. Daarom zullen politieke partijen hier ook weinig op in zetten.


Voorstel 2, categorie ‘Zorg’: “De verhoging van het eigen risico in de zorg tot 775 euro”
Geraamde besparing: 3.8 miljard Euro
Analyse: Het idee is om het huidige eigen risico zoals gezegd te verhogen naar 775 euro. Wat dit concreet betekent is dat de overheid minder geld kwijt is aan de zorg.De keerzijde hiervan is echter dat de verzorgingsstaat aan kracht inboet.
Perspectief politicus: Uit de reacties in de media is al gebleken dat veel politici tegen dit idee zijn. Nederland is al lange tijd een verzorgingsstaat waar rekening wordt gehouden met de mensen met een lager inkomen en wordt gestuurd op nivellering van de inkomens door vooral de linkse partijen. Het is aannemelijk dat de linkse partijen dit idee dus ook compleet afschieten als optie in deze verkiezingsstrijd. Er is een kans dat sommige liberale en rechtse partijen echter vůůr het idee zijn: de overheid bespaart zo veel geld en de burger is vanaf 775 euro nog steeds gedekt door die overheid zodat we nooit onmogelijke rekeningen krijgen van duizenden euro’s en met enorme schulden achter blijven. Er valt voor beide kanten veel te zeggen.
Perspectief burger: Dit voorstel is perfect voor deze verkiezingsstrijd. Waarom? Vrij simpel. [1] Het is een simpel en heel concreet plan. [2] Het staat dicht bij de burger (i.t.t. het vorige voorstel). [3] De doorsnee burger (ook de lager opgeleide of ongeÔnteresseerde burger) kan het voorstel snappen en een mening vormen. [4] Het voorstel is makkelijk met een JA/NEE positie af te wijzen of goed te keuren. Ideaal materiaal voor ’n verkiezingscampagne die dicht bij de burger staat, dus.

Wat laten deze twee voorbeelden zien? Zoals gezegd: soms zijn de meest ideale opties niet datgene wat politici kiezen omdat het volk het niet zou snappen of bevatten. Dat is in mijn ogen de zwakte van onze huidige democratie. Het is mooi dat iedereen kan stemmen en dat ieders mening telt, maar het is ook een zwakte. In vroegere tijden kon lang niet iedereen stemmen, maar zij die dat deden waren wel politiek betrokken. De kiezer en gekozene konden op hetzelfde hoogwaardige niveau communiceren. Populisme bestond niet, Geert Wilders zou geen succes hebben gehad.

Politiek moet nu enorm versimpeld worden. De burger is soms net een klein kind. De burger wil geen bezuinigingen. Houd maar een referendum, een volkspeiling – pure democratie! Vraag de burger of ze het eigen risico willen verhogen. Als meer dan 20% ‘JA’ zegt, zou ik raar opkijken. Want de burger vindt het niet leuk om zo aangetast te worden in zijn persoonlijke situatie. Maar wanneer je de burger vraagt hoe men dan moet bezuinigen: ’da week nie’ – even generaliserend. En misschien blijken er dan wel andere inventieve mogelijkheden tot effectieve bezuiniging te zijn, zoals het opheffen van de bestuurlijke provincies. Maar daarmee win je geen stemmen als partij.

Volgende: Onder de aandacht: TED 05-'10 Onder de aandacht: TED
Volgende: Terug uit Haiti 01-'10 Terug uit Haiti

Reacties


Door Tweakers user wheez50, vrijdag 2 april 2010 03:48

bestuur en politiek zijn twee verschillende dingen. provinciaal en waterschapsbestuur is nodig. Hoe je het ook wend of keert, nederland is te groot om centraal bestuurd te worden. Ik denk wel dat er veel kan worden gestroomlijn in de verschillende lagen; die vooral zo zijn gegroeid uit historisch perspectief.

Maar in de waterschappen (bijvoorbeeld) zijn zulke schaalvergrotingen al langsgekomen. Tegenwoordig is alles in behoorlijk grote hoogheemraadschappen georganiseerd. Wat die doen? Verder kijken dan gemeentegrenzen. Waar het voor waakt? In-group / out-group vorming tussen de verschillende gemeenten.

Zolang provincies en waterschappen belangen hebben naast gemeentes, houden deze elkaar in evenwicht. De gemeente amsterdam kan behoorlijk uitbreiden, maar een gemeente amstelveen blijft mogelijkheden tot tegendruk hebben. Zonder veto trouwens, want dan corrigeert de provincie ook daar. In de provincie utrecht spelen vergelijkbare planologische 'problemen'. Ik ben dankbaar voor de rolverdeling die we hier in nederland hebben. Alleen dan wel ontzettend jammer dat we die kracht die we hebben niet ten volle benutten. En verzanden in een brij van regels en restricties.

Ik kan het niet: Maar ik denk dat de werkelijke sociaal-maatschappelijke problemen die we nu als nederland hebben ook in simpele taal maar genuanceerd uitgelegd kunnen worden. De huidige politieke polarisatie staat niet gelijk aan 'versimpeling'.

Op sociaal-cultureel vlak biedt het koningshuis erg veel. Juist ook over de grens. Ons koningshuis verkoopt uitstekend! Afschaffen betekent weggooien van het uithangsbord. Pure enkelvoudige democratie zonder controle? Ik denk niet dat ik daar blij van wordt...

Door Tweakers user jcvjcvjcvjcv, vrijdag 2 april 2010 05:36

Weer een prachtig stukje poepen op blanke mannen, laat ik dat eerst zeggen.

Verder: dit probleem zou je kunnen oplossen door de macht om geld te lenen van de staat af te pakken. Veel staten in de VS hebben een dergelijk amendement in hun grondwet, en het zou hier ook niet misstaan, al moeten we dan wel artikel 120 schrappen.

Wat betreft Wilders: Als men slim was geweest had Wilders inderdaad nooit zo veel steun gehad, want dan waren de problemen waar hij tegenaan schopt niet aanwezig geweest.

Afschaffen van de provincies is natuurlijk weer een Haagse machtgreep en daarvoor hebben we de Eerste Kamer: de senatoren in de Eerste Kamer worden niet gekozen door burgers, maar door de Provinciale overheden en worden verondersteld de provincie belangen hoog te houden en op die manier het grijpen naar meer en meer centralisatie door Den Haag te saboteren.

Helaas werkt dat niet al te best de laatste tijd, want we hebben geen onafhankelijke senatoren die loyaal zijn aan hun provincie, maar senatoren die vooraleerst bij een politieke partij zitten. En die partijen zijn veel te dominant. Als je zelfstandig kunt denken en je je niet naar partijdiscipline voegt, kom je dus nooit op de kieslijst en dus niet in de kamer.
Huidige wetgeving is er verder op gericht om zittende partijen zittend te houden en nieuwkomers buiten te sluiten. Combineer dat met een stel domme journalisten die op kosten van de staat elke dag een paar uurtjes onzin uitkramen en je kunt het resultaat al wel raden.

Mocht je nog willen weten waarom er toch zo veel PvdA gestemd wordt, dan moet je eens gaan kijken naar de politieke voorkeur van maatschappijleer-leraren in het middelbaar onderwijs en de afwezige scheiding tussen politieke voorkeur van de leraar en beoordeling van werkstukken en spreekbeurten.

Scheiding van kerk en staat is goed, nu nog scheiding van politiek en onderwijs. :)

Door Tweakers user -RetroX-, vrijdag 2 april 2010 08:56

Hervormingen zijn noodzakelijk. Zowel in politiek als bestuur/

Een land als Nederland met meer beroepsmilitairen dan politieagenten.... dat verzin je toch niet?

Maar ja: het huidige politieke stelsel verander je niet zomaar. Wat kan je wel doen: tactisch stemmen. Elke partij (inclusief de PVV) heeft goede politici in de partij. Deze mensen moeten met voorkeurstemmen gekozen worden. Helaas kiezen veel mensen voor de lijsttrekker en worden voorkeursstemmen verspilt. Het reduceren van de kamer naar 50 tot 100 leden zou het al weer overzichtelijker maken. Ook een verplicht kandidaatprofiel zou een stimulans zijn voor de politiek, maar ja..... dat weten de huidige politici ook.

Hoewel de media anders beweerd: de partijen maken niet de politiek, de politici maken de politiek

Door Tweakers user Mr.Qips, vrijdag 2 april 2010 09:32

Dit is een superinteressant onderwerp. Wat je eigenlijk zegt, is dat de huidige democratie niet werkt.

Democratie vereist kennis van het volk. Zonder kennis kan het volk immers niet stemmen. Dat is ook direct het goeie van democratie: bij invoering ervan dient het onderwijs ook te beteren. Nadeel is dat als het onderwijs te ondermaats blijft, de democratie ook niet echt wil werken.

Jouw oplossing is om de politiek te versimpelen. Misschien is dat een goede optie. Ik ben bang dat het niet veel simpeler kan dan nu het geval is. Sommige mensen zeggen dat de democratie in huidige vorm afgeschaft moet worden. Een erg radicale oplossing. Mijn oplossing is om de kennis van het volk op dit gebied te verhogen.

Wat hierboven al genoemd wordt, is dat de politiek en onderwijs doorgaans niet gescheiden zijn. Ik herken dat wel. Maatschappijleer was bij ons een vrij saai vak waar weinig aandacht werd besteed. Wat mij betreft kan dit beter. Als op school meer aandacht wordt besteed aan politiek, kan het volk beter zijn keuze maken.

Door Tweakers user CodeCaster, vrijdag 2 april 2010 11:38

@jcvjcvjcvjcv: jij denkt serieus dat mensen pvda stemmen omdat hun maatschappijleer-leraar ze heeft gezegd dat ze dat moeten doen?

Wat betreft de grotere gemeenten: iedereen weet toch dat schaalvergroting op een gegeven moment in moet boeten op performance? Als je werk hebt dat met vijf man een week kost, kun je niet zomaar vijf man toevoegen en zeggen dat je twee keer zo veel kunt doen. Die vijf moeten dan, zeker als ze met dezelfde resources werken, om die andere vijf heen geleid worden, en gemanaged, gemonitord, beoordeeld... Nu weet ik niet hoe het in heel Nederland zit, maar in Zuid-Holland zijn al erg veel kleine gemeenten gefuseerd tot een optimale grootte.

Door Tweakers user Mr.Qips, vrijdag 2 april 2010 11:57

@CodeCaster: als topambtenaren onderzoek hebben gedaan en hebben bevonden dat het efficiŽnter kan, dan kunnen we er toch wel vanuit gaan dat het efficiŽnter kan. Ze hebben er immers onderzoek naar gedaan. Verder ben ik het eens met je stelling dat 2x zo veel man niet 2x zo veel performance oplevert.
Het idee is volgens mij om de provincies af te schaffen en "nieuwe provincies" te maken als "Randstad" enzo.

Door Tweakers user Thijs_O, vrijdag 2 april 2010 12:37

Interessante reacties. :)

De correlatie tussen goed onderwijs en de democratische participatiegraad van de burger is denk ik kleiner dan hier wordt geopperd. Wij hebben in Nederland immers prachtig onderwijs. Na de algemene basisschool worden kinderen begeleid naar de verschillende niveaus van hun middelbare school, afhankelijk van hun vaardigheden en eigen wensen.

Er is echter ondanks dit gestroomlijnde onderwijssysteem simpelweg geen vak 'Nederland'. Leerlingen die Maatschappijleer volgen in de bovenbouw VWO en HAVO (waarbij dat ook nog een keuze-vak is) zijn de enige leerlingen die specifiek in 'Politiek' duiken als zijnde een eindexamen-thema. In bijvoorbeeld Groot-BrittanniŽ is er wel een vak 'Groot-BrittanniŽ' over het eigen land, cultuur, het politieke systeem enzovoort. Dat is, voor zover ik het heb begrepen, bovendien verplicht op alle niveaus.

Het is dus vooral een keuze om geen 'algemeen vak' over ons land en de systemen daarbij te hebben. En daar is waarschijnlijk voor gekozen omdat men wel kon nagaan dat het vak ca. 90% van de leerlingen niet zou boeien. En onderwijs draait vandaag de dag ook om efficiŽntie, dus dan ga je geen leraren en lesuren wijden aan een vak waarvoor geen animo is. Anders gezegd: een leerling VMBO-Basis die het vakmanschap van hout- of metaalbewerking leert is enerzijds niet geÔnteresseerd om alles te leren over het democratisch tekort van de EU, en anderzijds zou hij of zij de kennis waarschijnlijk Łberhaupt niet goed snappen of kunnen leren/onthouden.

Door Tweakers user Mr.Qips, vrijdag 2 april 2010 12:54

Maar even concreet: wat is je oplossing? Het vak "Nederland" wel invoeren?

Drie jaar geleden heb ik als discussie tijdens Engels aangedragen dat men tijdens het stemmen een quizje moet doen over de partij waarop gestemd is (simpele vragen als "waar staat de afkorting CDA/PVDA/PVV voor?") en de stem alleen geldt als deze vragen goed beantwoord worden. De mogelijkheid om naar huis te gaan, het op te zoeken en dan weer terug te komen moet aanwezig zijn. Dit stuitte echter op enorm veel weerstand. Logisch natuurlijk, want de democratie wordt ter discussie gesteld. Het invoeren van zo'n quizje is dus ook geen oplossing.

Een vriend van me is voor de afschaffing van democratie. Er moeten dan leiders komen die het land kunnen besturen zonder last te hebben van politiek. Dan hoeven er ook geen populistische keuzes meer gemaakt te worden die toch geen zin hebben (bijvoorbeeld het inkopen van enorm veel vaccins voor de Mexicaanse griep, waarvan we twee weken na uitbraak al wisten dat het meeviel). Volgens mij kan dit echter niet goed gaan. Het volk zal de regering dan nog meer verachten dan het nu al doet. Tegen de man op straat kan je immers niet meer zeggen dat hij zelf maar de politiek in moet gaan als hij het beter weet. Doordat de haat zal groeien, zal ook de controle op het volk verscherpt moeten worden. Gevolg: een politiestaat als in "V for Vendetta" of voormalig Sovjet Unie.

Overigens is het tekenend dat er weinig reacties zijn op je blog. De mensen die het meeste baat hebben bij verandering vinden de discussie over politiek niet interessant.

Door Tweakers user brid, vrijdag 2 april 2010 13:03

@CodeCaster: de meeste mmatschappij leraren en zelfs op de basis school zijn er veel linkse denkbeelden. Het viel altijd op dat erbij verkiezing simulaties altijd zeer linkse uitslagen kwamen. De voordelen van links werden uitgebreid behandeld en die van rechts niet.

En zeg nou zelf, als kind dat verder geen belastingen enzo betaald is een zorgstaat een prachtig beeld. Gelukkig leer in de loop der jaren dat dit ook niet ideaal is.

Door Tweakers user AE86, vrijdag 2 april 2010 13:59

@codecaster: Ik ben nu op mijn 19e teruggegaan naar de middelbare school (havo) en ik merk nu wel degelijk op dat de uitleg bij maatschappijleer en maatschappijwetenschappen een beetje gekleurd is. Wanneer ik het hierover heb met jongeren op de opleiding vertellen ze toch dat ze dit niet inzien. Dus ook ik denk dat de manier waarop je iets geleerd krijgt van invloed is op hun referentiekader, en mogelijk ook hun stemgedrag.

Om het duidelijker te maken een voorbeeld:
We krijgen bij maatschappijwetenschappen en maatschappijleer les over de macht van de monarch. Onze leraar is christen-democraat en sterk voorstander van het koningshuis. Hij vertelt dan dat de monarch op papier wel macht heeft (ondertekenen van wetten, informateur/formateur benoemen etc.) maar dat deze erg beperkt is en dat ze hier nooit gebruik van zal maken omdat het dan een staatsgreep is enz...
Hierdoor denken nu veel van de medeleerlingen dat de monarch geen macht heeft, ook al is dit helemaal niet waar. Veel van hen zijn hierdoor anders gaan denken en nu voorstander van het koningshuis.. (dit gaat over een gemengde klas havo/vwo eindexamenjaar waarbij bijna iedereen actief kiesrecht heeft.)

Door cooldude, vrijdag 2 april 2010 14:32

Hm grappig, ik heb dus echt een maatschapijleer docent gehad die het advies gaf om later PvdA te stemmen, of in ieder geval links.
Ik heb later daarna nog op een school gewerkt voor systeembeheer en de hele gangen daar zaten vol met stickertjes van SP en PvdA, dus scholen zijn zeker niet objectief, ongeacht je politieke voorkeur is dat eigenlijk wel heel slecht dat kinderen zonder politieke mening zo te beÔnvloeden, iedereen moet zijn eigen keus kunnen ontwikkelen.
Dit is eigenlijk een beetje hetzelfde als de indoctrinatie van kleine kinderen met religies.

Door Tweakers user Thijs_O, vrijdag 2 april 2010 15:47

@ Mr. Qips:

Ik weet niet wat een goede oplossing zou zijn eerlijk gezegd. Wat ik juist probeer aan te geven is dat het in ons huidige onderwijsyssteem moeilijk is om een 'algemeen vak over Nederland' in te voeren omdat op jonge leeftijd al een richting wordt gekozen (c.q. weinig ruimte voor een algemeen vak met breed bereik) en zoals gezegd is het sowieso moeilijk om iedereen te kunnen boeien voor een dergelijk lespakket. Dus nee, dat zou niet werken.

De beste manier om een betere binding tussen kiezer en gekozene te krijgen en de democratische participatie te verkozen is een districtenstelsel zoals in Amerika in te voeren, waar je dus per district (regio) ťťn vertegenwoordiger kiest. De binding is dan groter omdat je dan echt een volksvertegenwoordiger namens *jouw* regio/gemeente/stad kiest, en niet iemand die het 'landelijk belang' vertegenwoordigd. Het nadeel is dat je per regio maar ťťn winnaar kan hebben, de grootste partij dus, waardoor de kleinere splinterpartijen veel minder kans maken om onderdeel van de volksvertegenwoordiging te zijn, wat diversiteit/dualisme niet in de hand werkt.

Een goede democratie zou moeten voldoen aan twee kenmerken: landelijk (centraal en overzichtelijk) bestuur mogelijk maken en tegelijkertijd lokale belangen en wensen vertegenwoordigen.

Wat we nu zien is dat op landelijk niveau vooral wordt gekozen voor specifieke lijsttrekkers (charismatische aantrekking, Wilders bijvoorbeeld) en landelijke partijprogramma's die voor veel burgers te abstract zijn waardoor de opkomst bij verkiezingen daalt.

De Provinciale Staten vormen heel mooi een brug tussen die lokale belangen en nationaal bestuur (getrapte verkiezingen, Eerste Kamer) maar in de praktijk valt men hier weer terug in de partij-patronen van de landelijke verkiezingen (Tweede Kamer) en komt er weinig van de regionale vertegenwoordiging terecht. Daarnaast, en dat is het belangrijkste, weten veel burgers niet waar die Provinciale Staten voor kiezen en stemmen ze Łberhaupt niet.

De Gemeenteraadsverkiezingen staan wat dat betreft wel dicht bij de burger, maar hier valt veel kracht te behalen door het betrekken van Waterschappen: vooral in landelijke regio's (o.a. hier in Groningen) is er bijvoorbeeld vaak discussie of we juist ruimte aan de rivieren en zee moeten geven of toch bij traditionele dijken-bouw moeten blijven, dus ook bij de Waterschappen zijn er politieke aspecten die eigenlijk bij gemeentelijk/regionaal bestuur horen. Daarnaast zijn grotere gemeentes m.i. sowieso goed. Het stemmen voor de gemeente van een klein dorp is vrij zinloos want men is in dat kleine dorp behoorlijk machteloos. Het kleine dorp is namelijk afhankelijk van de andere omliggende dorpen (periferie) voor de landbouw en de nabijgelegen stad (kern) voor de markt en werkgelegenheid. Combineer dŠt gebied tot een bestuurlijke regio en je kan effectief gaan besturen, besparen en de burger betrekken.

Door Tweakers user Silent7, vrijdag 2 april 2010 21:24

Er hoort een kloof te zijn tussen politiek en volk.
men stemt en daarmee klaar, wil men meer, wordt lid of richt een partij op.
Bestuurders besturen en moeten daarbij knopen doorhakken in het algemeen belang en waar gehakt wordt vallen spaanders, elke spaander een stem geven zorgt voor een onbestuurbare situatie en uiteindelijke chaos.

De burger moet niet betrokken worden, want de burger heeft maar 1 belang dat van zichzelf, dit mag hij/zij via de stem uiten. Politici horen als vakmensen want het is gewoon een vak, boven de boel uit te stijgen. alsof elke jan boerenfluit even bij CERn kan werken, gaat het ook mis.

Door Tweakers user Vizzie, vrijdag 2 april 2010 22:42

Om te beginnen wil even opmerken dat ik mij als hoogopgeleide blanke man ook lang niet altijd goed vertegenwoordigd voel door onze vrienden in Den Haag.

Dat gezegd hebbende moet ik bij discussies over democratie altijd aan twee stukjes tekst die ik ooit gelezen heb denken:

I. Democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time. Van Churchill geloof ik. En ik sluit me er van harte bij aan: het is verre van perfect maar ik kan ook niets beter bedenken.

II. Vimes (de hoofdpersoon van het verhaal waar dit citaat uit komt) had been rather interested in the idea that everyone had a vote until he found out that while he, Vimes, would have a vote, there was no way in the rules that anyone could prevent Nobby Nobbs (domme jan-lul-met-de-pet) from having one as well. Vimes could see the flaw there straight away. Van Terry Pratchett. Ook hier kan ik me elke keer als ik het lees weer prima in vinden: het hele probleem van democratie is dat domme mensen en intelligente mensen die het verdommen zich goed te informeren voor ze gaan stemmen ůůk een stem krijgen.

Ik heb vaak het idee dat landen te groot zijn om zo te kunnen besturen dat mensen het bestuur waarderen. Het wordt al heel snel allemaal te groot, te technisch, te ver van het bed.

Vermoedelijk werkte democratie in stadstaten zoals die in het oude Griekenland bestonden beter omdat er sprake was van directe democratie, omdat de besluiten over zaken gingen die dichter bij de mensen stonden en omdat niet iedereen mocht stemmen (slaven, vrouwen, buitenlanders, gekken, armen en mensen die ze gewoon niet mochten (weer leen ik wat tekst van Pratchett) hadden geen stemrecht).

Doordat de wereld van nu veel dichter bevolkt is, veel kleiner is en veel grotere en complexere problemen kent dan de wereld van toen is de democratie veranderd van directe naar indirecte democratie waardoor per definitie afstand ontstaat tussen de politiek en de burger en werkt de democratie minder goed (daar lijkt het in ieder geval op en zo voelt het ook).

Ik vond het idee een paar vragen moeten beantwoorden om je stem te valideren best goed, maar ik denk dat het op gigantische weerstand zal stuiten omdat je domme mensen dan uitsluit (en laten er daar nou veel meer van rondlopen dan intelligente mensen)......

Oh well, ik geloof niet dat ik echt een punt heb om te maken, maar het was leuk om even een stukje te schrijven.

[Reactie gewijzigd op vrijdag 2 april 2010 22:42]


Door Tweakers user Thijs_O, vrijdag 2 april 2010 23:20

Ik denk inderdaad dat daar wel een kern van het probleem in zit, zoals eerder aangegeven. Vroeger had weliswaar slechts een klein deel van de mensen stemrecht maar was dat deel wel politiek geŽngageerd over het algemeen. Ook was er inderdaad sprake van een kleinere schaal en dus was de afstand tussen bestuur en volk kleiner.

Kleine noot daarbij is natuurlijk dat je ook andersom kan beargumenteren: door de tijd-ruimtecompressie van de afgelopen (vooral) 70 jaar is onze wereld juist kleiner geworden. Ten tijde van Thorbecke was de afstand tussen de ProvinciŽn en het centrale bestuur gigantisch omdat de afstanden zo moeilijk te overbruggen waren en communicatie zo langzaam ging. Toch lijkt het erop dat de politieke betrokkenheid en democratische participatie toen groter was, maar dat zal Vizzie hier beter weten als degene die politieke geschiedenis heeft gestudeerd. ;)

Tot slot zal het ook wel met onze toegenomen welvaart te maken hebben. Natuurlijk heeft lang nog niet iedereen het 'goed' maar wel veel 'beter' dan de periode voor de oorlog en kort daarna. Sinds de jaren '60 is het over het algemeen alleen maar beter geworden voor ons Nederlanders en dan ga je je minder snel druk maken over politiek en het behartigen van je belangen: je hebt dan zelf al sneller de middelen om dat te kunnen doen (financieel). Niet voor niets worden werknemersvakbonden steeds minder populair.

Door Tweakers user bwerg, zaterdag 3 april 2010 00:15

@Mr.Qips: Tsjah, ik ben er ook geen fan van dat altijd de democratie maar voor "de hoogste vorm van regeren" wordt aangezien. Vallen we een land binnen, dan is het excuus "ja ze hebben daar geen democratie". So what. Een dictatuur kan ook prima werken als de dictator een beetje een aardige vent is. Maar ja, het kan ook helemaal fout gaan met een dictator. Zo ook met een democratie, zo vind ik het politieke systeem in Amerika waardeloos, over populisme gesproken. :P Aristocratie is ook wel een mooi ding vind ik, mits degenen met stemrecht een beetje de gehele populatie vertegenwoordigen. Hoe ga je dat nou weer goed regelen? Gaat niet lukken, en zal ook veel te veel onvrede over zijn (waarom hij wel en ik niet?)

Wat is dan wŤl de goede vorm van regeren? Dat is de minst slechte. Al met al vind ik het in Nederland zo slecht nog niet vergeleken met de rest van de wereld, het enige dat een beetje ontbreekt is wat meer gezag van politici. Dat iemand die er geen verstand van heeft het niet per sť in Jip-en-Janneke taal uitgelegd hoeft te krijgen omdat hij anders zijn grote mond er niet over kan open trekken maar dat hij gewoon blanco stemt want "ik snap er niks van", prima, ieder zijn ding.

[Reactie gewijzigd op zaterdag 3 april 2010 00:16]


Door Tweakers user Damwuppie, zondag 4 april 2010 12:54

De huidige economie wordt gedreven door kapitalistische denkbeelden.
Daar waar de democratie van oorsprong zijn burgers hoort te dienen, zijn het nu de landsbestuurders die enkel nog besluiten vanuit economisch oogpunt.

Democratie is een lomp en logge bestuursvorm die op grote schaal ontoereikend zal blijken.
De effecten van een tever doorgeslagen democratie zal uiteindelijk uitmonden in een zeer strak en geregeld regime, waar geen plaats meer zal zijn voor een individu, oftewel, de eeuwige concurrentie met je eigen kinderen.

Wil je economie functioneren zul je ergens een sociale buffer moeten hebben, godzijdank heeft Obama het ingezien, en die is het sociale stelsel aan het hervormen!!.

Door Tweakers user jcvjcvjcvjcv, zaterdag 19 juni 2010 06:09

CodeCaster schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 11:38:
@jcvjcvjcvjcv: jij denkt serieus dat mensen pvda stemmen omdat hun maatschappijleer-leraar ze heeft gezegd dat ze dat moeten doen?
Het wordt niet expliciet gezegd, maar er wordt een maatschappijbeeld getekend wat niet juist is en wel heel toevallig vooral compatible is met het PvdA beleid.

Reageren is niet meer mogelijk